(866) 551-9042 · info@speecheasy.com

Hvordan får jeg tak i det?

Tilgang til SpeechEasy er enkelt. Etter at du har fullført et par steg vil du være klar til å benytte SpeechEasy i hverdagslivet. Dette er taleflyten du vil ha, når du vil ha det.

  1. Bestill en time med din lokale SpeechEasy-leverandør.
  2. Møt opp til avtalt time for å finne ut om SpeechEasy er riktig for deg.
  3. Bestill og motta ditt personlige SpeechEasy-apparat.

For å finne din nærmeste SpeechEasy-distributør må du trykke på landsnavnet under og dermed får du tilgang til kontaktinformasjonen.

Copyright 2009 Janus Development Group, Inc · 308 W. Arlington Blvd. Suite 300 Greenville, NC 27834 · Toll-Free: (866) 551-9042