(866) 551-9042 · info@speecheasy.com

Hvordan virker det?

SpeechEasy ser ut som et høreapparat. I stedet for å forsterke lyd forandrer imidlertid SpeechEasy lyden som går inn gjennom apparatet slik at du hører stemmen din med en liten tidsforsinkelse og med en annen tone. Formålet med forsinkelsen og toneforandringen er å gjenskape et naturlig fenomen som kalles "kor-tale". Kor-talen oppstår når stammingen din reduseres kraftig eller forsvinner helt når du snakker eller synger i harmoni med andre. Kor-tale har vært dokumentert i flere tiår, og SpeechEasy benytter denne effekten i et lite, bærbart apparat som kan brukes i hverdagslivet.

Du kan oppnå enda bedre resultater hvis du bruker SpeechEasy sammen med tradisjonelle taleflytforbedrende teknikker. Det kan være nytting å samarbeide med en profesjonell veileder som kan hjelpe deg med å oppnå bedre taleflyt ved å lære deg ulike strategier som fungerer bra sammen med apparatet.

Copyright 2009 Janus Development Group, Inc · 308 W. Arlington Blvd. Suite 300 Greenville, NC 27834 · Toll-Free: (866) 551-9042